Wirtualne Dni Otwarte 2020 - oferta dla młodzieży.

 

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego musieliśmy odwołać nasze Dni Otwarte, które planowaliśmy na 12 marca. Jednak mamy dla Was w zamian coś szczególnego - Wirtualne Dni Otwarte! Alternatywa dla naszych tradycyjnych Dni Otwartych! 

Przez cały kwiecień i maj będziecie mieli możliwość wirtualnie pospacerować po szkolnych korytarzach, zajrzeć do naszych klasopracowni i odetchnąć pełną piersią poruszając kursorem po wybranych obiektach przyszkolnych.

Ponadto, chcemy Wam zaprezentować naszą ofertę edukacyjną, ponieważ wierzymy, że każdy z Was znajdzie u nas coś dla siebie! Gotowi? No to zaczynamy!

 

ZOBACZ SZKOŁĘ

 


 OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021 

KLASA HUMANISTYCZNA
Przedmioty  zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

Klasa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne. Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Jako absolwent klasy prawniczo – dziennikarskiej, młody człowiek jest przygotowany do studiowania na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.


KLASA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA // MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA
(klasa z łączonymi rozszerzeniami)


Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, informatyka lub
język angielski, matematyka, geografia

Klasa matematyczno -  informatyczna przeznaczona dla młodzieży, która swoją przyszłość zawodową pragnie usadowić na fundamentach związanych z matematyką i informatyką. Nauka w profilu matematyczno - informatycznym sprzyja korelacji różnych dziedzin wiedzy, eksponuje ścisły (matematyczny) opis zjawisk podczas nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze omawianie procesu rozwoju nauki i techniki. Absolwenci klasy matematyczno -informatycznej posiadają umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów, dokładności, konsekwencji w działaniu. Młodzi, których fascynuje świat nowoczesnych technologii, mają otwarty, ścisły umysł i chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem a w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany.

 

Klasa matematyczno - geograficzna jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze i organizacyjne. Jest to profil odpowiadający uczniom ze zdolnościami matematycznymi, którzy analizując świat społecznych zależności, patrzą nań przez pryzmat liczb. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie itp.


KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
Przedmioty  zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia

Klasa o profilu biologiczno - chemicznym jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej realizują w zakresie rozszerzonym biologię, chemię i język angielski. Zajęcia w tej klasie prowadzone będą aktywizującymi metodami, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi, a dodatkowe wsparcie w postaci zwiększonej ilości godzin języka angielskiego umożliwi naszym uczniom sprawne odnalezienie się w świecie nauki. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia


 
ODDZIAŁ SPORTOWY - specjalność - piłka nożna**
(klasa z łączonymi rozszerzeniami)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym - język angielski, geografia lub biologia. Klasa pod patronatem TS WISŁA KRAKÓW

Warunkiem uczęszczania do tej klasy jest próba sprawności fizycznej.

Klasa sportowa jest przeznaczona dla uczniów , których pasją jest piłka nożna. Klasa sportowo – biologiczna - jest odpowiedzią na zainteresowanie ze strony lokalnego środowiska piłkarskiego (Klub Wisła Kraków  oraz Akademia Piłkarska Wisły Kraków) które pragnie kształcić swoich zawodników w naszej szkole. Profil ten  ma zapewnić zawodnikom jak najlepsze wykształcenie ogólne i przygotowanie do egzaminów maturalnych równolegle z rozwijaniem umiejętności w zakresie piłki nożnej. Jako absolwent tego profilu uczeń prawo wyboru studiów na kierunkach związanych z wychowaniem fizycznym. Warunkiem uczęszczania do tej klasy jest próba sprawności fizycznej.


 

 


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek adresowany do osób dbających o zdrowy tryb życia oraz lubiących kontakt z ludźmi i przygody ze sztuką kulinarną.  Kierunek kształci specjalistów w zakresie organizacji żywienia w zakładach gastronomicznych takich jak np. restauracje, stołówki, internaty, hotele.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.


TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Absolwenci tego kierunku zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo itp.


TECHNIK HOTELARSTWA
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik hotelarstwa to zawód dla uczniów, którzy zainteresowani są pracą w renomowanych hotelach w Polsce i za granicą, lubią pracę z ludźmi, cenią różnorodność i wyzwania, chcą awansować i  rozwijać się oraz są ciekawe świata.

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w różnych działach usługowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, schronisk, sanatoriów, biur podróży, na stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką.


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH specjalność DIETETYKA I FITNESS

//TECHNIK HOTELARSTWA specjalność ORGANIZACJA USŁUG SPA&WELLNESS

(klasa łączona)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski. 

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającym się trendom wzbogaciliśmy naszą ofertę edukacyjną o innowacyjny kierunek- Technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitnessktóry daje solidny zawód i dodatkowe umiejętności niezbędne na rynku pracy. Klasa pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie/Wydział Technologii Żywności.

Kierunek skierowany do uczniów,  którzy oprócz przygotowywania potraw i napojów, chcą również poznać tajniki dietetyki i edukacji zdrowotnej. Jako propagatorzy  aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania pragną motywować innych do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych i zarażać pozytywną energią.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w restauracjach, kawiarniach, hotelach, firmach cateringowych, na stanowiskach związanych z organizacją i aranżacją gastronomii, a ponadto w klubach fitness, w instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności, w obiektach zajmujących się  poradnictwem dietetycznym itp.

 

Innowacyjny kierunek, dzięki któremu uczniowie zyskują tytuł technika hotelarstwa i poszerzoną wiedzę  zakresu funkcjonowania sektora Spa&Wellness. Uczęszczając do tej klasy, uczniowie zapoznają się z charakterystyką rynku SPA na świecie i w Polsce, kolejnymi etapami tworzenia samodzielnych oraz hotelowych centrum SPA i Wellness, przygotowaniem oferty oraz funkcjonowaniem wymieniowych ośrodków w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Ponadto, uczniowie zdobywają wiedzę o stosowanych współcześnie zabiegach odnowy biologicznej oraz SPA w hotelach, gabinetach odnowy biologicznej wraz z umiejętnością planowania i zastosowania zabiegów służących intensyfikacji wypoczynku, poprawy wyglądu oraz samopoczucia organizmu człowieka.

Absolwenci tej klasy mogą realizować się zawodowo w różnych działach usługowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, schronisk, sanatoriów, biur podróży, na stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką, a ponadto w obiektach Wellness i SPA, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w obiektach zajmujących się rekreacją ruchową, odnową biologiczną itp.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ REGULAMINEM REKRUTACJI   - TUTAJ -

 

Zdjęcia: Pixabay - www.pixabay.com

Dodała: AA
03/04/2020

 

zsp.edu.pl