Zakres ubezpieczenia nnw

ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

na rok szkolny 2018/2019

dla uczniów oraz pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności Myślenice

  

 SKŁADKA jednorazowa (zł)  

34,00

Wypłata w razie śmierci wskutek NNW na terenie szkoły

27.000,00

 

 SUMA UBEZPIECZENIA (zł) 

13.500,00

Wypłata w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

13.500,00

Wypłata w razie śmierci wskutek NNW oraz sepsy

 

13.500,00

Wypłata za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

135,00

Zwrot kosztów rehabilitacji  do 800 zł (poniesione w okresie do 12 miesięcy od daty wypadku,              jeżeli są one niezbędne z medycznego punktu widzenia i zostały poniesione na terytorium RP)

800,00

Zwrot kosztów leczenia powypadkowego do 30% s. u.

- zakup leków i środków opatrunkowych

4.050,00

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezpieczenia

4.050,00

Zwrot kosztów zakupu protez itp. do 30% sumy ubezpieczenia

4.050,00

Ryczałt za wizytę u lekarza – świadczenie wypłacane, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0 %, jednakże leczenie trwało przynajmniej 14 dni

135,00

Ryczałt  3 % za pobyt w szpitalu – świadczenie wypłacane, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, jednakże leczenie szpitalne NNW trwa min. 7 dni

405,00

Pogryzienie przez zwierzęta (w tym psy) w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia

tak

  do 13.500,00 

Poparzenia lub odmrożenia w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia

tak

  do 13.500,00 

Zranienia w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia

tak

  do 13.500,00 

Wstrząśnienie mózgu, urazy głowy w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia

tak

  do 13.500,00 

Złamania w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia

tak

  do 13.500,00 

Uszkodzenia narządu wzroku w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia

tak

  do 13.500,00 

Uszkodzenia narządu słuchu w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia

tak

  do 13.500,00 

Utrata całkowita lub częściowa zębów stałych w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia

tak

  do 13.500,00 

Odbudowa pourazowa zębów stałych wg rachunków

500 zł/ząb

Urazy skrętne, zwichnięcia, stłuczenia w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia

tak

  do 13.500,00   

Następstwa powstałe w wyniku zawału serca mięśniowego lub udaru mózgu

tak

do  13.500,00   

Następstwa NNW powstałe w wyniku padaczki o nieustalonej przyczynie

tak

  do 13.500,00   

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, paraliż, utrata kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu)

1.000,00

Śmierć rodzica lub prawnego opiekuna wskutek NNW

1.000,00

 

Dodatkowa SKŁADKA (zł)

 

Rozszerzenie o wypadki powstałe w trakcie wyczynowego uprawiania sportu

17,00

 

  

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej nauczycieli i wychowawców

 

ryzyko M07                                                      suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł

zakres terytorialny RP :                                  składka 3,00 zł od pracownika

zakres terytorialny rozszerzony poza RP:          składka 5,00 zł od pracownika

 

 Sposób zgłoszenia szkody:

 Formularz zgłoszenia szkody należy pobrać w pokoju nr 08/2 (płace), uzupełnić  i łącznie z załączoną dokumentacją medyczną, wysłać pocztą na adres:   

Oddział S. T. U. Ergo Hestia, ul. Dąbska 18D lokal 15,  31-572 Kraków

 

 

zsp.edu.pl