Wydatki Stowarzyszenia

Wydatki Społecznego Komitetu Stowarzyszenia Szkole Małopolska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach na rzecz pomocy szkole w okresie:

 Wydatki w okresie: I - XI 2017 r.

 

     800.00        dofinansowanie wycieczek młodzieży

    400.00        dofinansowanie wizyty młodzieży węgierskiej

    490.47         dofinansowanie projektów

    1.127.10      sfinansowanie kosztów biletu lotniczego uczennicy ( sytuacja losowa )

    100.00         dofinansowanie zawodów sportowych

   1.191.00       polisy ubezpieczeniowe młodzieży ( wyjazdy zagraniczne uczniów - szkoły partnerskie )

1.881.90          nagrody książkowe , upominki

1.005.50          nagroda Absolwent Roku

                    

……………

6.995.97       ( sześć tysięcy , dziewięćset dziewięćdziesiąt  pięć 97/100 )

 

Wydatki w okresie : I – XII 2015 r.  

2.377.30 dofinansowanie udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, wyjazdy na zawody sportowe,

2.648.97 dofinansowanie wycieczek krajoznawczych, polisy ubezpieczeniowe dla uczniów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej

2.624.44 nagrody za wyniki w nauce – książki

2.000.00 pomoc uczennicy w trudnej sytuacji materialnej (darowizna od sponsora)

2.034.00 Inne: w tym nagroda dla absolwenta roku, dofinansowanie materiałów do projektów, zakup choinki, kwiaty pod pomnik

Razem: 11.684.71 (jedenaście tysięcy, sześćset osiemdziesiąt cztery 71/100)

 

Wydatki w okresie : I - XII 2014 r.

2.382.66   dofinansowanie konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów sportowych

1.899.54  dofinansowanie wycieczek krajoznawczych (w tym opłacenie polis ubezpieczeniowych dla młodzieży wyjeżdżającej do Rzymu, na Węgry)

1.642.01  Inne: w tym nagrody książkowe dla uczniów za wyniki w nauce, nagroda dla absolwenta roku

Razem:
  
5.924.21 (pięć tysięcy, dziewięćset dwadzieścia cztery 21/100)


Aktualizacja: JJ
20/11/2017

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska"

     Przy naszej szkole działa Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska",
który z uzyskanych środków wspiera działania szkoły na rzecz poprawy efektywności uczenia.
Sam decyduj, na jakie cele mają być przeznaczone Twoje podatki.
Rezultatami własnej pracy możecie Państwo wspomóc Wasze dziecko uczęszczające do naszej szkoły.
Przekaż nam 1% ze swojego rozliczenia podatkowego.
Pamiętaj, że ten 1% z niewielkiej nawet sumy przekazanej przez wielu daje szansę na realizację wielkich wyzwań w edukacji.

zsp.edu.pl