Pracownicy

 

 Dyrektor

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 wicedyrektor ds. MSG 

 wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych

 wicedyrektor ds. rozwoju i promocji

 wicedyrektor ds. MODiDZ

 kierownik kształcenia praktycznego

 zastępca kierownika kształcenia praktycznego

 kierownik internatu

 mgr inż. Dorota Gabzdyl

 mgr Jadwiga Kozak

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 mgr Jolanta Turek

 mgr Monika Matulska

 mgr Jolanta Śliwińska

 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
TECHNIKUM TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNE 

 religia

mgr Marek Łapa
mgr Renata Nalepa
mgr Renata Piekarz

 j. polski

mgr Barbara Firek 
dr Elżbieta Kotarba
mgr Dorota Kuźnar
mgr Małgorzata Pankalla
mgr Agnieszka Sala  
mgr Maria Wydra
mgr Katarzyna Żak

 j. angielski

mgr Renata Chęcińska-Bicz
mgr Magdalena Kapias
mgr Marek Kosakowski
mgr Martyna Lewandowska
mgr Monika Moniak
mgr Bilal Qashou
mgr Agnieszka Pitala
mgr Paulina Piwowarczyk
mgr Barbara Spisak-Kotarba
mgr Anna Sternal 
mgr Ewa Strzebońska
mgr Agata Sudyka

 j. niemiecki

mgr Renata Chęcińska-Bicz
mgr Marta Kalinowska  
mgr Martyna Lewandowska

 j. francuski

mgr Jadwiga Malina
mgr Joanna Solarczyk-Jeleń
mgr Joanna Woda

 j. rosyjski

mgr Svitlana Dudka
mgr Iwona Ropicka

 j. hiszpański

mgr Monika Gawęda-Nowak
mgr Joanna Woda

 matematyka

mgr Jolanta Chlebda
mgr Katarzyna Kalińska
mgr Emilia Kluska
mgr Monika Kozyra
mgr inż. Renata Pitala 
mgr Arleta Skrzypska
mgr inż. Henryk Stępniowski
dr Marcin Suder
mgr inż. Agnieszka Świerk-Mądrala

 historia
 historia i społeczeństwo
 wiedza o społeczeństwie 

mgr Agnieszka Dmytrzyk
mgr Joanna Jędrzejowska-Opioła
mgr Halina Mazur
mgr Jan Mleczek

 informatyka

mgr inż. Stanisław Francuz
mgr Agata Kubowicz
mgr Łukasz Skałka

 biologia

mgr Wiesława Chruszczewska
mgr Agata Grocholska-Malisz
mgr Sylwia Klimas 
mgr Urszula Kubiczek-Kulpa
mgr Magdalena Ulman

 geografia

mgr Joanna Gogól - Piotrowska
mgr Janusz Kaleta
mgr Sławomir Maślanka
mgr Izabela Rokosz-Kowalska

 chemia

mgr Anna Dobosz 
mgr Cecylia Warchał

 fizyka

mgr Agata Kubowicz

 edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bogusław Janas
mgr Agnieszka Maciuszek
mgr Jerzy Niedenthal
mgr Krzysztof Sorocki

 wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Borówka
mgr Elżbieta Gablankowska 
mgr Wojciech Gablankowski 
mgr Janusz Łętocha 
mgr Maciej Łętocha
mgr Agnieszka Maciuszek
mgr Artur Madej
mgr Jolanta Pitala 
mgr Szymon Przęczek
mgr Dorota Zachwieja

 organizacja rekreacji ruchowej

mgr Elżbieta Gablankowska 
mgr Wojciech Gablankowski 

 podstawy przedsiębiorczości

mgr Krzysztof Heród
mgr Sławomir Maślanka

 wiedza o kulturze
 plastyka

mgr Magdalena Hechsman-Jaroń

 matematyka w otaczającym świecie

mgr Katarzyna Kalińska
dr Marcin Suder

 nauczyciele przedmiotów zawodowych - technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr inż. Małgorzata Bergel
spec. Adam Bieńko
mgr Joanna Brytan
mgr Weronika Fijoł
spec. Jakub Fraś
mgr inż. Dorota Gabzdyl
mgr Krzysztof Heród
mgr Barbara Latocha
mgr inż. Agata Róg
mgr Anna Stasik
mgr Aneta Twardosz
mgr Elżbieta Ziemianin-Profic

 nauczyciele przedmiotów zawodowych - technik hotelarstwa

mgr Anna Ambroży
mgr Karina Chlebda
mgr inż. Stanisław Francuz
mgr Monika Matulska
mgr Justyna Piechnik
mgr Łukasz Skałka
mgr Iwona Surowiec

 nauczyciele przedmiotów zawodowych - technik obsługi turystycznej

mgr inż. Stanisław Francuz
mgr Janusz Kaleta
mgr Monika Matulska
mgr Wojciech Pałka
mgr Justyna Piechnik
mgr Izabela Rokosz-Kowalska
mgr Łukasz Skałka
dr Elżbieta Stach
mgr Iwona Surowiec

 pracownia baristyczna

spec. Renata Lebiedzka

 psycholog szkolny

mgr Anna Franczyk-Klimonda

 pedagog szkolny

mgr Małgorzata Jamrozik
mgr Ewa Wróblewska

 doradca zawodowy

mgr Jolanta Turek

 rewalidacja

mgr Jadwiga Kozak
mgr Agata Król

 pomoc nauczyciela

 Adrianna Hudaszek
 Weronika Jakubiak

 biblioteka

mgr Anna Kwinta
mgr Krystyna Lenartowska

 wychowawcy w internacie

mgr Anna Heród  
mgr Lidia Kapturkiewicz
mgr Joanna Maciuszek
mgr Mirosława Matoga
mgr Teresa Rokosz
mgr Krzysztof Sorocki 
mgr Jolanta Śliwińska
lic. Marta Zaczek 

SZKOŁA POLICEALNA TURYSTYKI I ZDROWIA

 aktywizacja osób niepełnosprawnych

mgr Jolanta Turek

 terapia zajęciowa
 pracownia organizacji czasu wolnego

mgr Jadwiga Kozak

 język migowy

mgr Marta Padlikowska

 anatomia i fizjologia
 patologia i pierwsza pomoc przedmedyczna
 pedagogika

mgr Grażyna Synowiec

 pracownia zabiegów higienicznych

mgr Wiesława Zając

 opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

mgr Irena Mirek-Majczyk

 organizacja ochrony zdrowia
 język obcy zawodowy
 zdrowie publiczne

mgr Małgorzata Bajer

 psychologia
 socjologia

mgr Anna Franczyk-Klimonda

 podstawy działalności gospodarczej

mgr Krzysztof Heród

 wychowanie fizyczne

mgr Szymon Przęczek

 zajęcia praktyczne TZ

mgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Grażyna Synowiec
mgr Wiesława Zając

 zajęcia praktyczne OM

mgr Irena Mirek-Majczyk

 pracownia terapii zajęciowej

mgr Anna Franczyk-Klimonda
mgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Marta Padlikowska
mgr Krzysztof Sorocki
mgr Grażyna Synowiec

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 nauczyciele przedmiotów zawodowych - technik usług kosmetycznych

mgr Krzysztof Heród
mgr Ewa Loga-Skarczewska
mgr Nadieżda Wiśniewska
mgr Agata Zając
mgr Wiesława Zając

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 inspektor ochrony danych osobowych

mgr Magdalena Strzępek

 sekretariat szkoły

mgr Karolina Bednarz
Justyna Mazurek

 księgowość

 

 

 

 

 

 

 

 kadry

mgr Barbara Piwowarczyk
główny księgowy

lic. Grażyna Salawa
z-ca głównego księgowego

Agata Gruchacz 
Renata Kaleta
mgr Alina Pułczyńska - Plichta
mgr Natasza Wolska - Mirkiewicz

mgr Jolanta Kawa

 kierownik gospodarczy

Jadwiga Krupa

 główny specjalista ds. technicznych i zamówień
 publicznych

mgr Aneta Gajdek-Kowalska
mgr inż. Marta Skawiańczyk-Gielas

 portiernia

Elżbieta Tobała - szkoła
Edward Górka - szkoła
Anna Pitala - internat 
Elżbieta Starowicz - internat

 konserwatorzy obiektu

Janusz Cecerski
Władysław Drabik 
Tadeusz Tomaszewski

 utrzymanie czystości

Maria Drożdż
Dorota Dziadek
Stanisława Kaczmarek
Anna Tomaszewska
Elżbieta Wincenciak
Barbara Żądło 

 stołówka szkolna

Stanisława Kula
Maria Prokocka
Teresa Tomal
Teresa Kainka
Elżbieta Orawin
Irena Gubała
Barbara Fornalik

 

Materiały do pobrania:

1. Formularz informacji o wynikach klasyfikacji śródrocznej

2. Formularz informacji o wynikach klasyfikacji rocznej

3. Formularz informacji o wynikach klasyfikacji końcowej

4. Formularz sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej - I półrocze

5. Formularz sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej - II półrocze

6. Karta realizacji podstawy programowej

7. Formularz rozliczenia godzin ponadwymiarowych

8. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej

9. Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego

10. Zadania Członka Zespołu Nadzorującego

11. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział w zajęciach dodatkowych

 

Edycja: AK
25.06.2020

zsp.edu.pl