Myślenice, 12.09.2013r.

 

 

 

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013

 

PROJEKT PN. "MODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI
W MYSLENICACH"

 

22 sierpnia 2013r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach otrzymał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego nawiedzy, działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach”.

 Całkowita wartość projektu wynosi 15.072.978,97 zł brutto.

 Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 14.972.976,97 zł brutto. 

Myślenice, 30.04.2014r.

AKTUALIZACJA

 

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego nawiedzy, działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach” następuje zmiana wysokości kosztów kwalifikowanych oraz aktualizacja kwoty dofinansowania wg poniższego wykazu:

 Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 11.514.267,56 zł brutto

 Całkowita kwota dofinansowania wynosi 9.787.127,42 zł brutto.


Myślenice, 30.06.2015r.

AKTUALIZACJA

 

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego nawiedzy, działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach” następuje zmiana wysokości kosztów kwalifikowanych oraz aktualizacja kwoty dofinansowania wg poniższego wykazu:

 Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 11.212.695,01 zł brutto

 Całkowita kwota dofinansowania wynosi 9.530.790,76 zł brutto.

 

 

 zsp.edu.pl