Wirtualne Dni Otwarte 2020 - oferta dla dorosłych


 

Dla kogo Policealna Szkoła Turystyki i Zdrowia? Dla Ciebie oczywiście! Przyjdź i przekonaj się sam!

 


W cyklu prezentacji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół - Małopolskiej Szkoły Gościnności nie może zabraknąć propozycji dla osób dorosłych. Jeśli masz skończone 18 lat i marzysz o szybkim zdobyciu zawodu, zmianie kwalifikacji lub poszerzeniu umiejętności jesteś we właściwym miejscu. Małopolska Szkoła Gościnności osobom dorosłym proponuje szybką i extraszybką ścieżkę edukacyjną w dwóch formach - Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia lub Małopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego. Obie formy bez matury, bez egzaminów, bez ograniczenia wiekowego oraz bez opłat.

Rekrutacja

 

PROWADZIMY  REKRUTACJĘ NA KIERUNKI:

OPIEKUN MEDYCZNY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Uczniem naszej szkoły może być każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej i chce podjąć dalsze kształcenie. 

 

Zapraszamy do składania dokumentów już dzisiaj !!!

 

Polecane zawody:

  • Terapeuta Zajęciowy – 4 semestry
  • Opiekun Medyczny – 2 semestry

 REKRUTACJA 2020/2021 - NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami. od 1 czerwca 2020 r.
do 12 sierpnia 2020 r.
2.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. do 19 sierpnia 2020 r.
3.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  20 sierpnia 2020 r.
do godz. 12.00
4.   Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.  od 1 czerwca 2020 r.
do 20 sierpnia 2020 r.
5.  

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
o ile nie zostało one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*

 do 26 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
6.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  27 sierpnia 2020 r. do godz.12.00

DO POBRANIA

PODANIE (*.doc)

REGULAMIN REKRUTACJI 


Informacje dla kandydatów

Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną

Organizujemy zajęcia w godzinach popołudniowych i w soboty

W programach nauczania język angielski i język migowy

Posiadamy największe w regionie doświadczenie w kształceniu w zawodzie terapeuta zajęciowy

Dysponujemy doskonałą bazą zajęć praktycznych  

Dysponujemy profesjonalną i doświadczoną  w kształceniu zawodowym  kadrą

Mamy prawie 100 % zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje otrzymują tytuł technika lub równorzędny

Uczniowie szkoły, na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia do ZUS-u lub innych instytucji. Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.

Istnieje możliwość  zakwaterowania w Internacie i pełnego wyżywienie w stołówce szkolnej

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • kwestionariusz wniosku o przyjęcie do szkoły /druk do pobrania ze strony szkoły www.zsp.edu.pl, lub w sekretariacie szkoły/
  • dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/
  • oraz  inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli takie będzie prowadzone w przypadku braku wolnych miejsc /dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa w art. 136 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe, ( Dz.U.2018 poz. 996 z późn. zmianami) - wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca uzyskanie zdolności do podjęcia praktycznej nauki zawodu), niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata/.

 

Kontakt:

Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności 

im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18

tel: [12] 272 08 20,   fax: [12] 272 12 46, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Edycja AK
22.07.2020

zsp.edu.pl