Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe i kursy przyjmujemy: 

  • osobiście w sekretariacie Ośrodka
  • drogą elektroniczną (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • telefonicznie (12 272 04 24 wew. 107)
  • faksem (12 272 12 46)

Tydzień przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik zostaje poinformowany o terminie kursu.

Opłaty za uczestnictwo w kursach można wpłacać na konto:
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych MSG
nr konta: 47 1240 6292 1111 0010 5125 6653
Bank Pekao S.A.
w tytule prosimy podać nazwę szkolenia

Uczestnik szkolenia może skorzystać z wyżywienia i noclegu.

 

Karty zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania):

Karta zgłoszenia na kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla absolwentów szkół wyższych

Karta zgłoszenia na studia podyplomowe

Karta zgłoszenia na kurs

Karta zgłoszenia na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Dodatkowych informacji udzielamy drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Regulamin płatności

Regulamin płatności za pozaszkolne formy kształcenia organizowane przez Małopolski Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego ZSP MSG w Myślenicach.

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH


REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ORGANIZOWANYCH
W MAŁOPOLSKIM OŚRODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI W MYŚLENICACH

zsp.edu.pl