KWALIFIKACYJNY KURS PEDAGOGICZNY

KWALIFIKACYJNY KURS PEDAGOGICZNY (studia podyplomowe)

we współpracy z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Czas trwania kursu: marzec 2014 – marzec 2015


Celem kursu jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach każdego typu.Kurs przeznaczony jest dla  absolwentów szkół wyższych. Program studiów realizowany jest w formie modułowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniona Karta Zgłoszenia
- oryginał dyplomu ukończenia studiów
- 1 fotografia

CENA KURSU PEDAGOGICZNEGO:
opłata za 1 semestr – 1250 zł
opłata za praktykę pedagogiczną - 300zł

Szczegóły i dodatkowe informacje na stronie w zakładce warunki uczestnictwa.

LP.

PRZEDMIOT

OGÓŁEM GODZIN

WYKŁ.

ĆW.

ĆW.

FORMA ZALICZENIA

 
 

A

L/WARSZT.

 

1.

PEDAGOGIKA z elementami pedagogiki pracy

75

30

30

15

praca kontrolna

 

2.

PODSTAWY PSYCHOLOGII

75

30

30

15

praca kontrolna

 

3.

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA

15

5

10

-

zaliczenie

 

4.

 DYDAKTYKA

45

15

15

15

praca kontrolna

 

5.

METODYKA wybranego przedmiotu

25

5

-

20

praca kontrolna

 

6.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

35

5

-

30

praca kontrolna

 

7.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

30

-

-

30

zaliczenie

 

8.

 LABORATORIUM pracy końcowej

30

-

-

30

prezentacja

 

9.

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA

150

-

-

150

karta praktyki

 

10.

SUMA

330

90

85

155

 

 

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodała: AG
24.01.2014

zsp.edu.pl