Kursy

KURSY – AKTUALNE NABORY


Kurs doskonalący z zakresu terapii zajęciowej

I  stopień
- Przygotowanie ogólne w zakresie niepełnosprawności - 30 godz.

II  stopień - Specyfika pracy w terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej - 30 godz.

III  stopień - Specyfika pracy w terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - 30 godz.

IV  stopień - Psychospołeczna sytuacja ludzi starszych - specyfika pracy, formy funkcjonalne i pozainstytucjonalne - 30 godz.

Kurs skierowany jest do pracowników: domów pomocy społecznej, szpitali, organizacji pozarządowych, ośrodków wsparcia, środowiskowych domów samopomocy, rehabilitantów, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i dla zainteresowanych nabyciem lub rozszerzeniem umiejętności w zakresie Terapii Zajęciowej.


Informacje organizacyjne:

1. Typ kursu: doskonalący

 Proponowane terminy  realizacji kursów:

I st.      29 – 31 stycznia 2014 r.

II st.    26 – 28 luty 2014 r.

III st.   26 – 28 marca 2014 r.

IV st.   23 – 25 kwietnia 2014 r.


Wszystkie kursy doskonalące rozpoczynają się  o godzinie 9.30  w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach  ul. Zdrojowa 18 .

2. Cena kursu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające udział w kursie doskonalącym, obiad, serwis kawowy.

3. Warunki udziału: zgłoszenia przyjmowane są  w siedzibie  MODiDZ lub w sekretariacie szkoły: osobiście, telefonicznie, faksem, e-mailem.

4. Opłatę za kurs proszę przesłać na konto  pod adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności             
numer konta:    47 1240 6292 1111 0010 5125 6653 Bank Pekao S.A.

z podaniem nazwy szkolenia: Kurs Terapii Zajęciowej z dopisaniem stopnia kursu

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa na 2 dni przed rozpoczęciem kursu.

5. Cena kursów.
 Każdy stopień kursu doskonalącego w cenie:  350,00 zł od osoby.

 

zsp.edu.pl