Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - Angelika Latosiewicz

Wiceprzewodniczący - Grzegorz Bylica 

Sekretarz - Aleksandra Orawin

Członek zarządu - Renata Sroka

 

nr konta bankowego Rady Rodziców: 09 8619 0006 0020 0000 3346 0001

zsp.edu.pl