Regulamin rekrutacji

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

Dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej

REGULAMIN REKRUTACJI 

Próba sprawności fizycznej dla oddziału sportowego - opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.


Nie wahaj się dłużej i dołącz do nas!

Co nas wyróżnia:

•Nauka w systemie jednozmianowym

•Wzorce kształcenia oparte na europejskich rozwiązaniach

•Nauczanie w systemie międzyoddziałowym

•Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie

Zakwaterowanie w wygodnym i dostosowanym do potrzeb młodzieży internacie (nowocześnie wyposażone pokoje,wi-fi, sala kinowa, świetlica, całodobowa opieka)

•Domowe obiady w stołówce szkolnej

•Wymiany i wycieczki zagraniczne (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry, Chiny)

•Praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży, restauracjach

•Pokazy i warsztaty z ekspertami

•Wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych

 

Zdecyduj sam! Wybierz jedną z naszych szkół!

Dlaczego Technikum?

• zdobywasz zawód i uprawnienia do pracy na terenie całej Unii Europejskiej

• uzyskujesz tytuł technika hotelarstwa, technika organizacji turystyki lub technika żywienia i usług gastronomicznych – w zależności od wyboru

• odbywasz praktyki w najlepszych hotelach i restauracjach m.in.:

• zdobywasz wiedzę nie tylko z przedmiotów zawodowych, ale również z przedmiotów ogólnokształcących

• zdajesz maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

• po naszej szkole możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku (tak jak po liceum)

Dlaczego Liceum?

We wszystkich klasach licealnych językiem obowiązkowym jest angielski. Do wyboru proponujemy również języki:

  • niemiecki
  • hiszpański
  • rosyjski
  • francuski

Od pierwszego dnia nauki języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym w grupach według stopnia zaawansowania – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyfruń z gniazda! Damy Ci schronienie!

Jesteśmy jedną z niewielu szkół w okolicy, która dysponuje internatem. Nie bój się odległości i dojazdów - możesz u nas zamieszkać.

 


Edycja AK
04.05.2020

zsp.edu.pl