Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM DYŻURÓW SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Harmonogram jeszcze niedostępny

Regulamin rekrutacji

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

Dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej

REGULAMIN REKRUTACJI 

Próba sprawności fizycznej dla oddziału sportowego - opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.


Nie wahaj się dłużej i dołącz do nas!

Co nas wyróżnia:

•Nauka w systemie jednozmianowym

•Wzorce kształcenia oparte na europejskich rozwiązaniach

•Nauczanie w systemie międzyoddziałowym

•Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie

Zakwaterowanie w wygodnym i dostosowanym do potrzeb młodzieży internacie (nowocześnie wyposażone pokoje,wi-fi, sala kinowa, świetlica, całodobowa opieka)

•Domowe obiady w stołówce szkolnej

•Wymiany i wycieczki zagraniczne (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry, Chiny)

•Praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży, restauracjach

•Pokazy i warsztaty z ekspertami

•Wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych

 

Zdecyduj sam! Wybierz jedną z naszych szkół!

Dlaczego Technikum?

• zdobywasz zawód i uprawnienia do pracy na terenie całej Unii Europejskiej

• uzyskujesz tytuł technika hotelarstwa, technika organizacji turystyki lub technika żywienia i usług gastronomicznych – w zależności od wyboru

• odbywasz praktyki w najlepszych hotelach i restauracjach m.in.:

• zdobywasz wiedzę nie tylko z przedmiotów zawodowych, ale również z przedmiotów ogólnokształcących

• zdajesz maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

• po naszej szkole możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku (tak jak po liceum)

Dlaczego Liceum?

We wszystkich klasach licealnych językiem obowiązkowym jest angielski. Do wyboru proponujemy również języki:

 • niemiecki
 • hiszpański
 • rosyjski
 • francuski

Od pierwszego dnia nauki języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym w grupach według stopnia zaawansowania – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyfruń z gniazda! Damy Ci schronienie!

Jesteśmy jedną z niewielu szkół w okolicy, która dysponuje internatem. Nie bój się odległości i dojazdów - możesz u nas zamieszkać.

 


Edycja AK
04.05.2020

Rekrutacja 2020

 


Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych Liceum i Technikum,
planowane na 26 sierpnia 2020 r. zostało odwołane.


 Informacji na temat wolnych miejsc i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia decyzją dyrektora szkoły udziela sekretariat szkoły telefonicznie w godz. 8.00 - 14.00


Uwaga! 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej:

Uzupełnianie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

31.07.2020 - 9:00 - 15:00

03.08.2020 - 9:00 - 15:00

04.08.2020 - 9:00 - 15:00

12.08.2020 - opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły przez kandydatów zakwalifikowanych (złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) i przyjmowanie podań do dyrektora szkoły o przyjęcie w miarę wolnych miejsc (od kandydatów niezakwalifikowanych):

13.08.2020 - 9:00 - 15:00

14.08.2020 - 9:00 - 15:00

17.08.2020 - 9:00 - 15:00

18.08.2020 - 9:00 - 15:00


Wyniki prób sprawności fizycznej szczegółowe informacje TUTAJ 

REKRUTACJA 2020/2021 - NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w systemie rekrutacji elektronicznej)wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyłączeniem kandydatów do oddziału sportowego.

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.

do godz.15.00

 2. 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się próby sprawności fizycznej (oddział sportowy).

15-22 czerwca 2020 r.

do godz.15.00

 3. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. 

do godz. 15.00

 4.  

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej

30 czerwca 2020 r.

 5.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

do 9 lipca 2020 r.

 6.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca
do 4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

 7.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 12 sierpnia 2020 r.

 8.  

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 13-18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

 9.  

Spotkanie z rodzicami nowo przyjętych uczniów
klas Liceum Ogólnokształcącego w auli szkolnej

Spotkanie z rodzicami nowo przyjętych uczniów klas Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w auli szkolnej

26 sierpnia 2020 r.
godz. 17.00

 26 sierpnia 2020 r.
godz. 18.00

DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI 

Próba sprawności fizycznej dla oddziału sportowego - opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.


Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ zapraszamy do wyboru spośród 8 klas, proponujemy:

4 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

klasa

rozszerzenie

przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

liczba klas

liczba miejsc

A

A

język angielski, język polski, 
wiedza o społeczeństwie

1

32

B

B1

język angielski, matematyka, informatyka

1

16

B2

język angielski, matematyka, geografia

16

C

C

język angielski, biologia, chemia

1

32

D

D1

oddział sportowy,
specjalność - piłka nożna*

język angielski, geografia

1

11

D2

oddział sportowy,
specjalność - piłka nożna*

język angielski, biologia

11

*obowiązuje próba sprawności fizycznej 
do pobrania: Próba sprawności fizycznej dla oddziału sportowego - opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej

 i 4 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

klasa

zawód

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

liczba klas

liczba miejsc

G

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski

1

32

H

Technik hotelarstwa

język angielski

1

32

T

Technik organizacji turystyki

język angielski

1

32

K**

K1 – Technik żywienia
i usług gastronomicznych
o specjalności
dietetyka i fitness

język angielski

1

16

K2 – Technik hotelarstwa
o specjalności
wellness i SPA

język angielski

16

 ** klasa z rozszerzoną liczbą godzin przedmiotów zawodowych odpowiadających danej specjalności (2 godziny tygodniowo) 


Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy: historia, geografia, biologia, informatyka

Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym. O przydziale do grupy językowej decyduje ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji - pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższymi wynikami.

Pierwszy język: angielski

Drugi język: do wyboru niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański


ZAPRASZAMY NA WIRTUALNE DNI OTWARTE

 


Zawody przyszłości

TECHNIK HOTELARSTWA

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w różnych działach usługowych w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, schroniskach, sanatoriach, biurach podróży, stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w biurach podróży, hotelach, lotniskach, punktach informacji turystycznej, agroturystyce, organizacjach turystycznych, jako pilot, przewodnik wycieczek i rezydent, na stanowiskach związanych z marketingiem usług turystycznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W tym zawodzie możesz się realizować m.in. w restauracjach, kawiarniach, hotelach, firmach cateringowych, na stanowiskach związanych z organizacją i aranżacją gastronomii.

2 w 1 – matura + dyplom technika

Czy wiesz, że…

 • uzyskasz tytuł technika (zgodnie z wybranym profilem) z uprawnieniami do pracy w Unii Europejskiej
 • możesz odbywać praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach (np. Novotel, Ibis, Andels Kraków, WDW Sopot i in.)
 • możesz uzyskać dodatkowe kwalifikacje: pilota wycieczek, barmana, baristy, sommeliera, carvingu, przewodnika i inne.
 • Tylko u Nas! Innowacyjne zajęcia z baristyki prowadzone przez specjalistę w branży!

        

Twój dobry wybór!

 • nowoczesne pracownie
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych i matematyki
 • indywidualna praca z uczniem
 • zajęcia pozalekcyjne i rozwijające zainteresowania:
 • doskonała lokalizacja blisko najważniejszych centrów turystycznych i aglomeracji regionu
 • zakwaterowanie w świetnie wyposażonym internacie
 • pyszne obiady w stołówce szkolnej 

Zdjęcia: Janusz Kaleta, Łukasz Skałka
Edycja AK
23.06.2020

zsp.edu.pl