O internacie

Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Mieści się w 3-piętrowym budynku na ulicy Zdrojowej 18.

Dysponuje pokojami 2,3-osobowymi w pełni wyposażonymi, z łazienką, balkonem.
Całodzienne wyżywienie zapewnia stołówka.
Do dyspozycji wychowankowie mają:

  • pokoje do indywidualnej nauki,
  • kuchenki podręczne,
  • salę telewizyjną,
  • salę do zajęć grupowych,
  • internet,
  • salę gimnastyczną.

Kadra pedagogiczna internatu zapewnia całodobową opiekę.
Internat, stołówka, szkoła – połączone są wspólnym węzłem komunikacyjnym.
Internat świadczy usługi krótkotrwałego wynajmu dla grup zorganizowanych (wycieczki szkolne, zielone szkoły, białe szkoły, itp.)

MIESZKAŃCY INTERNATU

Mieszkańcami internatu są w większości uczniowie Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności. Z zakwaterowania korzystają również uczniowie innych szkół znajdujących się na terenie Myślenic.

Internat jest placówką koedukacyjną. Wychowankowie podzieleni są na grupy, każda ma swojego wychowawcę i swój samorząd. Co dwa lata wybierana jest Młodzieżowa Rada Internatu.

Oprócz nauki, w internacie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, min.: plastyczne, turystyczne, sportowe, filmowe i teatralne.

Mieszkańcy internatu biorą udział w konkursach, wieczorkach poetyckich, rozgrywkach sportowych, przygotowując imprezy ogólnointernackie np. Otrzęsiny, Mikołajki, Wigilia, Walentynki, Święto Ziemi itp. Wszystko to sprawia, że życie mieszkańca internatu jest bardzo aktywne i urozmaicone.

WYCHOWAWCY INTERNATU

Zadania opiekuńczo-wychowawcze placówki realizują wychowawcy. Zapewniają bardzo dobre warunki do nauki, dbają o rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanków. 
Wychowawców cechuje cierpliwość, życzliwość, wyrozumiałość i konsekwencja w działaniu.

Rada Wychowawcza Internatu:


Kierownik: mgr Jolanta Śliwińska

Wychowawcy:
mgr Anna Heród
mgr Joanna Maciuszek
mgr Mirosława Matoga
mgr Lidia Kapturkiewicz
mgr Teresa Rokosz
mgr Krzysztof Sorocki
Marta Zaczek

 

zsp.edu.pl