HARMONOGRAM ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE

 

HARMONOGRAM ZAKWTEROWANIA UCZNIÓWW INTERNACIE  dn. 31.08.2020r.

 

16.00 – 17.30 uczniowie klas pierwszych,

17.30 – 18.00 uczniowie klas drugich,

18.00 – 18.30 uczniowie klas trzecich,

18.30 – 19.00 uczniowie klas czwartych

 

Do Internatu mogą przyjechać i w nim przebywać wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie  mają obowiązek zakrycia ust i nosa oraz dezynfekowania rąk  przy wejściu do internatu.

Tylko jeden rodzic może towarzyszyć swojemu dziecku przy zakwaterowaniu, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności,(tj.maseczka, dezynfekcja rąk).

Uczeń wraz z rodzicem udaje się do pokoju wychowawcy, celem zakwaterowania i uzyskania potrzebnych informacji.

Numer pokoju wychowawcy oraz jego nazwisko będzie podane do wiadomości przy wejściu głównym do internatu.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W INTERNACIE 

 

W INTERNACIE OBOWIĄZUJE ZAKRYWANIE NOSA                     I UST(noszenie maseczek, przyłbic), dezynfekcja rąk

w przestrzeniach wspólnych, tj. korytarze, klatki schodowe, winda, stołówka, dyżurki wychowawców, kuchenki, pomieszczenia podręczne i inne wskazane przez wychowawcę.

 

SPOTKANIA I ODWIEDZINY WYCHOWANKÓW PRZEZ RODZINĘ I INNE OSOBY NIE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ NA TERENIE INTERNATU.

Wychowankowie internatu starają się zachować dystans podczas pobytu w internacie,

Dbają o czystość użytkowanych pomieszczeń, tj. pokoi

i łazienek. Wietrzą często pokoje mieszkalne.

Dbają o higienę osobistą: częste mycie rąk mydłem.

Rzeczy osobiste trzymają w przydzielonych szafkach i półkach, dbają o  ich właściwe zabezpieczenie.

Klucze do pokoi wychowankowie pobierają i pozostawiają w miejscu do tego wyznaczonym, tj. p.302

Wyjścia z internatu  muszą być obowiązkowo zgłaszane wychowawcy dyżurującemu.

Na posiłki do stołówki wychowankowie przychodzą w maseczkach i dezynfekują dłonie przed pobraniem posiłków.

Wyznaczone  godziny posiłków dla wychowanków internatu:

Śniadania: 6.30-6.45 1 piętro

6.45 -7.10 2 piętro

7.10 – 7.30 3 piętro

 

Kolacja: 18.00 – 18.20  1 piętro

                18.20 -18.40 2. piętro

                 18.40 – 19.00 3 piętro

Obiad od 14.00

                

 

Wychowankowie zgłaszają niedyspozycje zdrowotne wychowawcy i rodzicowi.

W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast go odizolować

i powiadomić rodziców/ opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.

Organizacja prac porządkowych w pomieszczeniach podręcznych oraz zasady korzystania z nich, ustalają wychowawcy i  informują wychowanków swojej grupy.

 

 

 

 

 

 

 

 

zsp.edu.pl